outsourcing it

Outsourcing IT oferowany przez projektIT oznacza przejęcie odpowiedzialności za wybrane zasoby, funkcje lub procesy biznesowe specjalistom z naszej firmy.
Kompleksowa opieka nad całością zagadnień związanych z wybranymi technologiami informatycznymi w organizacji pozwala przedsiębiorstwom na optymalizację procesów biznesowcyh oraz na koncentrację na swojej podstawowej działalności i obniżenie kosztów funkcjonowania.

Outsourcing realizowany przez projektIT obejmuje opiekę serwisową w zakresie infrastruktury sprzętowej Klienta, przejęcie zasobów ludzkich oraz kompleksowe zarządzanie kadrą, środkami trwałymi IT, systemami informatycznymi, infrastrukturą komunikacyjną lub całymi procesami biznesowymi.